Tietomaan koulukiertue

Tiedekeskus Tietomaa on kiinni vuoden 2026 syksyyn saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen turvin toimintaa jalkautetaan kouluille. Marraskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana toteutettiin pilottikiertue on nimeltään Tietomaa tien päällä ja sen kohderyhmänä olivat perusopetuksen 3. vuosiluokat.

Ministeriö myönsi hankkeelle jatkorahoituksen vuoden 2025 helmikuun loppuun saakka, ja pilotista saatujen kokemusten perusteella kohteita on jatkokehitetty. Hanke ulotetaan seuraavaksi Kainuun ja Lapin maakuntiin.

 

Erilainen koulupäivä

Kiertueen pääteemoina ovat mekaniikka ja energia, joita lähestytään itse kokeilemalla, haasteita ratkomalla ja ryhmässä toimimalla. Ohjelmaan sisältyvät myös ennakko- ja jatkotehtävät osallistuville kolmosluokille kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen sekä vierailun teemojen jatkokäsittelyn tueksi. Sisältö tukee niin laaja-alaisen oppimisen tavoitteita kuin peruskoulun opetussuunnitelman oppiainekohtaisia sisältöjä ikäryhmä huomioiden.

Ensimmäisen pilottijakson palaute niin oppilailta kuin opettajiltakin oli erittäin myönteistä. Esille nostettiin varsinkin ryhmissä toimiminen kohteiden vaatimien ongelmien ratkaisemiseksi. Myös itse kohteet, niiden käytännönläheinen toiminta ja sopiva haastavuus nähtiin onnistuneina. Syksyllä Tietomaa tien päällä suuntaa Pohjois-Pohjanmaalta Lappiin ja Kainuuseen. Hankkeen lopullisena tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamuoto Tietomaalle myös uusien näyttelytilojen valmistuttua 2026.

Laura Lampinen

Projektipäällikkö (Outreach-toiminta)

Harri Häll

Opetus- ja ohjelmapalvelusuunnittelija

Iida Jääskö

Projektiassistentti

18.6.2024 Ajankohtaista

Tietomaa tien päällä messuilla

Lue lisää
6.11.2023 Ajankohtaista

Kaakkurin koulu testasi

Tietomaan kouluprojekti ”Tietomaa tien päällä” on edennyt jo testivaiheeseen.

Lue lisää