Tietomaa koulukiertueelle

Tiedekeskus Tietomaa on kiinni seuraavat kolme vuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen turvin toimintaa jalkautetaan kouluille. Marraskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana toteutettava kiertue on nimeltään Tietomaa tien päällä ja sen kohderyhmänä ovat perusopetuksen 3. vuosiluokat. Palvelua tarjotaan pilottivaiheessa vain rajatulle määrälle kouluja.

 

Erilainen koulupäivä

Kiertueen pääteemoina ovat mekaniikka ja energia, joita lähestytään itse kokeilemalla, haasteita ratkomalla ja ryhmässä toimimalla. Ohjelmaan sisältyvät myös ennakko- ja jatkotehtävät osallistuville 3.-luokille kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen sekä vierailun teemojen jatkokäsittelyn tueksi. Sisältö tukee niin laaja-alaisen oppimisen tavoitteita kuin peruskoulun opetussuunnitelman oppiainekohtaisia sisältöjä ikäryhmä huomioiden.

Laura Lampinen

Projektipäällikkö (Outreach-toiminta)

Harri Häll

Opetus- ja ohjelmapalvelusuunnittelija

6.11.2023 Ajankohtaista

Kaakkurin koulu testasi

Tietomaan kouluprojekti ”Tietomaa tien päällä” on edennyt jo testivaiheeseen.

Lue lisää